எப்படி இந்த நாள் நீங்கள் இருக்க வேண்டும்?
2020 கார்த்திகை மாதம் 26 ஆம் வியாழன்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:04
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:51
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 13:26 முதல் 14:55 வரை.
இரவு நேரம் 01:29 முதல் 03:02 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தெற்கு
2020 கார்த்திகை மாதம் 27 ஆம் வெள்ளிக்கிழமை
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:51
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 10:29 முதல் 11:58 வரை.
இரவு நேரம் 22:26 முதல் 23:59 வரை.
அதிஷ்ட திசை - வடக்கு
துரதிஷ்ட திசை - தென்கிழக்கு
2020 கார்த்திகை மாதம் 28 ஆம் சனி
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:05
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:51
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 09:02 முதல் 10:30 வரை.
இரவு நேரம் 20:54 முதல் 22:27 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
2020 கார்த்திகை மாதம் 29 ஆம் ஞாயிறு
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:06
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:51
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 16:22 முதல் 17:51 வரை.
இரவு நேரம் 04:35 முதல் 06:07 வரை.
அதிஷ்ட திசை - தெற்கு
துரதிஷ்ட திசை - வடக்கு
2020 கார்த்திகை மாதம் 30 ஆம் திங்கள்
சூரிய உதயம் - மு.ப 06:06
சூரிய அஸ்தமனம் - பி.ப 17:52
ராகு காலம்
பகல் நேரம் 07:35 முதல் 09:03 வரை.
இரவு நேரம் 19:23 முதல் 20:56 வரை.
அதிஷ்ட திசை - கிழக்கு
துரதிஷ்ட திசை - வட மேற்கு